O NAS

Po wielu latach działania na rynku usług prawniczych nasza Kancelaria stanowi połączenie różnorodnych doświadczeń zawodowych, tworząc wspólnie zespół o wyjątkowym potencjale 
i o umiejętności odpowiadania na potrzeby współczesnego rynku.

Jesteśmy przekonani, iż nasz profesjonalizm, zaangażowanie i ciężka praca gwarantują Państwu usługi prawnicze na najwyższym poziomie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opisem działalności Kancelarii oraz do sprawdzenia 
w jaki sposób możemy wspólnie rozwiązać istotne dla Państwa zagadnienia prawne.

Katarzyna Olczyk

adwokat, Partner

Katarzyna Kołodziejczyk, Adwokat, KZIP

Izabela Kuś-Zielińska

adwokat, Partner

Izabela Kuś-Zielińska, Adwokat, KZIP

Katarzyna Olczyk

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach oraz studiów doktoranckich z prawa gospodarczego na w/w Uniwersytecie.

Wpis na listę adwokatów uzyskała w 2013 r. i od tego czasu prowadzi praktykę zawodową, poprzedzoną wieloletnimi praktykami w kancelariach zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych.

Swoją praktykę opiera w dużej mierze na sprawach rodzinnych, z powodzeniem reprezentując Klientów w sprawach rozwodowych, o alimenty, uregulowanie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów. Zajmuje się podziałami majątku, w tym ustanowieniem sądowej rozdzielności majątkowej.

Poza sprawami rodzinnymi – zajmuje się wszelkimi sprawami procesowymi, roszczeniami z rękojmi, o zapłatę odszkodowań, sprawami pracowniczymi oraz sprawami spadkowymi.

Prowadzi bieżącą kompleksową obsługę podmiotów fizycznych jak również gospodarczych, obejmującą doradztwo prawne, analizy prawne oraz opracowywanie strategii procesowej przy minimalizowaniu wszelkich ryzyk.

Przygotowuje i prowadzi spory sądowe i pozasądowe, w tym negocjacje ugodowe, zapewniając kompleksowe doradztwo procesowe i okołoprocesowe.

Z zaangażowaniem poświęca się wszystkim realizowanym projektom, nieustannie doskonaląc swoje umiejętności i wiedzę prawniczą na bazie powierzonych spraw.

Izabela Kuś-Zielińska

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie i rachunkowości i finansów w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Odbyła aplikację prokuratorską zakończoną egzaminem państwowym, po złożeniu którego uzyskała w 2009 roku wpis na listę adwokatów. Posiada wieloletnią praktykę zawodową w znaczących kancelariach prawniczych, a także doświadczenie dydaktyczne nabyte podczas współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

W swojej praktyce zawodowej przygotowywała i przeprowadzała procesy M&A, przekształcenia prawne oraz restrukturyzacyjne przedsiębiorców, przez wiele lat nadzorowała obsługę prawną spółek zarówno w ramach ich bieżącej działalności, jak i prowadzonych postępowań sądowych 
i pozasądowych.

Prowadzi bieżącą kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa handlowego, gdzie doradza zarówno w sprawach bieżącej działalności, jak i w procesach w transakcjach nabywania i zbywania spółek, przedsiębiorstw, aktywów majątkowych i niemajątkowych, jak również w procesach łączenia i podziału przedsiębiorców oraz procesach transformacji organizacyjno-prawnych i restrukturyzacji majątkowej przedsiębiorstw. Przygotowuje i prowadzi spory sądowe i pozasądowe, negocjuje kontrakty, konsultuje i nadzoruje pod względem formalnoprawnym znaczące przedsięwzięcia gospodarcze.

Katarzyna Olczyk

adwokat, Partner

Katarzyna Kołodziejczyk, Adwokat, KZIP

Katarzyna Olczyk

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach oraz studiów doktoranckich z prawa gospodarczego na w/w Uniwersytecie.

Wpis na listę adwokatów uzyskała w 2013 r. i od tego czasu prowadzi praktykę zawodową, poprzedzoną wieloletnimi praktykami w kancelariach zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych.

Swoją praktykę opiera w dużej mierze na sprawach rodzinnych, z powodzeniem reprezentując Klientów w sprawach rozwodowych, o alimenty, uregulowanie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów. Zajmuje się podziałami majątku, w tym ustanowieniem sądowej rozdzielności majątkowej.

Poza sprawami rodzinnymi – zajmuje się wszelkimi sprawami procesowymi, roszczeniami z rękojmi, o zapłatę odszkodowań, sprawami pracowniczymi oraz sprawami spadkowymi.

Prowadzi bieżącą kompleksową obsługę podmiotów fizycznych jak również gospodarczych, obejmującą doradztwo prawne, analizy prawne oraz opracowywanie strategii procesowej przy minimalizowaniu wszelkich ryzyk.

Przygotowuje i prowadzi spory sądowe i pozasądowe, w tym negocjacje ugodowe, zapewniając kompleksowe doradztwo procesowe i okołoprocesowe.

Z zaangażowaniem poświęca się wszystkim realizowanym projektom, nieustannie doskonaląc swoje umiejętności i wiedzę prawniczą na bazie powierzonych spraw.

Izabela Kuś-Zielińska

adwokat, Partner

Izabela Kuś-Zielińska, Adwokat, KZIP

Izabela Kuś-Zielińska

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie i rachunkowości i finansów w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Odbyła aplikację prokuratorską zakończoną egzaminem państwowym, po złożeniu którego uzyskała w 2009 roku wpis na listę adwokatów. Posiada wieloletnią praktykę zawodową w znaczących kancelariach prawniczych, a także doświadczenie dydaktyczne nabyte podczas współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

W swojej praktyce zawodowej przygotowywała i przeprowadzała procesy M&A, przekształcenia prawne oraz restrukturyzacyjne przedsiębiorców, przez wiele lat nadzorowała obsługę prawną spółek zarówno w ramach ich bieżącej działalności, jak i prowadzonych postępowań sądowych 
i pozasądowych.

Prowadzi bieżącą kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa handlowego, gdzie doradza zarówno w sprawach bieżącej działalności, jak i w procesach w transakcjach nabywania i zbywania spółek, przedsiębiorstw, aktywów majątkowych i niemajątkowych, jak również w procesach łączenia i podziału przedsiębiorców oraz procesach transformacji organizacyjno-prawnych i restrukturyzacji majątkowej przedsiębiorstw. Przygotowuje i prowadzi spory sądowe i pozasądowe, negocjuje kontrakty, konsultuje i nadzoruje pod względem formalnoprawnym znaczące przedsięwzięcia gospodarcze.

ZEspół

Kancelaria dysponuje zespołem doświadczonych i zaangażowanych prawników oraz doradców podatkowych współpracujących z Kancelarią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, nadto 
w zależności od potrzeb Klienta Kancelaria podejmuje współpracę na zasadach off counsel ze specjalistami z poszczególnych dziedzin prawa oraz innych branż.

Masz pytania?