OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

W czasach szybko zmieniającego się otoczenia prawnego, istotnego znaczenia nabiera wybór kancelarii świadczącej usługi prawno-doradcze. Wybór ten ma kluczowe znaczenie bowiem świadczy o sposobie zabezpieczenia podejmowanych decyzji oraz o poziomie ochrony prawnej.

Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych, polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie, organizacji społecznych, gospodarczych 
i zawodowych, a także na rzecz instytucji publicznych.

Wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie Wspólników gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług oraz zadowolenie Klientów.

W ramach obsługi prawnej proponujemy naszym Klientom
między innymi:

SPOSÓB WYKONYWANIA OBSŁUGI

Sposób wykonywania obsługi prawnej dostosowany jest do specyfiki i potrzeb naszych Klientów, zaś współpraca opiera się na solidności zawodowej oraz bezwzględnej uczciwości wobec Klienta. Dochowanie wierności tym zasadom to klucz do zapewnienia naszym Klientom poczucia bezpieczeństwa prawnego.

Usługi prawne świadczymy w miejscu dogodnym dla naszych Klientów, tj. zarówno w miejscu wskazanym przez Klienta (np. w siedzibie obsługiwanej Spółki) jak i w siedzibie Kancelarii, bądź w miejscu innym, wcześniej uzgodnionym. Ponadto w każdym czasie nasi Klienci mogą uzyskać poradę prawną przez telefon lub drogą poczty elektronicznej a także w każdej dostępnej formule online.

Oferujemy obsługę prawną w zakresie wyżej opisanym w oparciu o umowę zlecenia. Taki stosunek prawny stanowi gwarancję wysokiej jakości usług oraz pełnej odpowiedzialności za wykonywane czynności.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów Kancelaria oferuje szereg sposobów wzajemnych rozliczeń, wśród których między innymi odnajdujemy:

Rozliczenie wg przyjętej stawki godzinowej

Kancelaria w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji w zakresie wyboru tej formy rozliczenia po zakończeniu prac wraz z dokumentem rozliczeniowym przedstawia stosowne zestawienie. 
W przypadku stałej obsługi rozliczenie dokonywane jest w okresach miesięcznych.

Rozliczenie w ramach ryczałtu z przyjętym limitem godzin

W sytuacji przekroczenia ustalonego limitu czasu pracy, do kwoty należnego Kancelarii wynagrodzenia określonego ryczałtowo doliczana jest wartość za czas pracy ponad limit. Rozliczenie dodatkowego czasu pracy następuje w oparciu o ustaloną uprzednio z Klientem stawkę godzinową na zasadach określonych dla rozliczeń według stawki godzinowej.

Każdorazowo wynagrodzenie ustalane jest w sposób przejrzysty dla Klienta z ustaleniem wszelkich składników wynagrodzenia.

ZASADY ROZLICZEŃ

Masz pytania?